Skoč na obsah Skoč na menu
Firmy v regiónoch: Púchov / Považská Bystrica
Dnes je piatok 14.8.2020, meniny má Mojmír.
Nastaviť ako úvodnú stránku Pridať medzi obľúbené

JK Jazykové kurzy

(PhDr. Jana Komorová)

 

Popis činnosti

Komunikačné kurzy angličtiny od základnej úrovne po vyššie pokročilú znalosti jazyka. Pri ukončenom 4. ročníku (Upper- Intermediate)dosiahnutá úroveň B2 podľa Európskeho referenčného rámca znalosti jazyka.Skupinové a individuálne kurzy ukončené záverečnou skúškou.

 

UČEBNICE:

 

Komunikačné kurzy všeobecnej angličtiny:

Používame titul Face 2 Face (vydavateľstvo Cambridge University Press, UK) v úrovniach Elementary , Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate.V každom ročníku študent používa   učebnicu, pracovný zošit a vlastný CDROM s posluchmi, videami, interaktívnymi aktivitami na prehĺbenie znalosti a samoštúdium.

 

Kurzy obchodnej angličtiny:

Intelligent Business (vydavateľstvo Pearson Longman, UK) v úrovniach Elementary- Upper.Intermediate. Študenti používajú učebnicu, pracovný zošit, vlastné posluchové a konverzačné CD,cvičebnicu pre mailovú a písomnú korešpondenciu.Ďalšie tituly: Market Leader, Business Oportunities , In Company jednotlivé úrovne .


SKUPINOVÉ KURZY:
Málopočetné skupiny
-vyučovanie v skupinových kurzoch prebieha v malých skupinách 5-max.7 osôb, čo umožňuje individuálny prístup ku každému študentovi.

Dôraz na komunikáciu
- v kurze sa od prvej hodiny kladie dôraz na komunikačné zručnosti študentov, situačné dialógy, hranie rolí, dramatizácia,neskôr diskusia o prečítanom,počutom texte, či videu.

Študenti sa zároveň učia komunikovať písomne, a to písaním formálnych a neformálnych listov, emailov, CV , žiadostí a podobne, teda útvarov potrebných v bežných životných situáciách.

Akreditácia MŠ SR –certifikát po úspešnom ukončení štúdia - kurzy boli akreditované rozhodnutím Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie z 29.júna 2005, preto po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok študent získava certifikát o dosiahnutí znalosti jazyka na príslušnej úrovni, platný na celom území republiky.Záverečné skúšky:
Po absolvovaní kurzu jednotlivej jazykovej úrovne , napr. začiatočníci, mierne pokročilí atď. študenti môžu absolvovať záverečné skúšky pozostávajúce z písomnej a ústnej časti. Písomnou časťou je test, ktorý preverí znalosti študenta v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania na príslušnej úrovni a ak dosiahne potrebný počet bodov, postupuje na ústnu časť, kde formou problémových úloh a situácií prevažne vedie dialóg so skúšajúcimi.

Individuálny prístup a profesionalita V skupinových i individuálnych kurzoch učia plne kvalifikovaní vyučujúci, ktorí vyučujú jazyk aj na gymnáziu a majú skúsenosti i zručnosti overené praxou. Táto skutočnosť i učenie v malých skupinách im umožňujú individuálny prístup a poradenstvo každému študentovi.Pomôžu aj s výberom základnej i doplnkovej literatúry na čítanie, CD, DVD, gramatík, cvičebníc na zdokonaľovanie a podobne.

Zápis do skupinových a individuálnych kurzov:
Zápis prebieha vždy v posledný augustový a prvý septembrový týždeň, vyučovanie začína v druhý septembrový týždeň, pri skupinách dve vyučovacie hodiny raz až dvakrát týždenne, pri jednotlivcoch podľa dohody. Väčšinou je možné aj pridať sa k rozbehnutej skupine počas roka, ak sa študent už učil jazyk na príslušnej úrovni v minulosti.

Miesto a trvanie vyučovania
Vyučovanie prebieha na ul. 1.mája 905 v Púchove (budova Gymnázia Púchov), a to skupinové kurzy od 16.00 do 17.30 individuálni študenti podľa dohody.
Dĺžka trvania skupinového kurzu je absolvovanie 90 vyučovacích hodín danej úrovne.

INDIVIDUÁLNE KURZY:
Vyučovanie učiteľ-študent, na základe požiadaviek a potrieb študenta.Vyučovanie všeobecnej alebo obchodnej angličtiny.


ĎALEJ V PONUKE:
- preklady z a do anglického jazyka
- tlmočenie

Fotogaléria

Kontaktný formulár

Vaša správa pre firmu JK Jazykové kurzy :


Kontakt na Vás :
úvodna stránka | o projekte | informácie pre firmy | kontaktný formulár | podmienky používania | mapa stránok | rss export
© 2020 firmypuchov.sk | Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. | web prevádzkuje: SEBA SK